Tekst om mitt yrkesliv innen IT

Jeg startet på USN (Universitetet i sør-øst Norge) i informatikk og automasjon. Der gikk jeg ett år, og fikk fullført noen fag. Vi lærte mye matte og programmering og andre fag som IKT-verktøy og prosjekt-metodikk.
Senere begynte jeg i et firma som drev med IT utvikling i et firma som heter Raskenlund. Der jobbet jeg drøye 3 måneder og lærte mye om streaming og en del om tjenester for å analysere dens data. Vi brukte avanseter API`er for å utføre våre tjenester. Jeg ble også raskere på GIT, noe som vi brukte daglig.

Etter jeg hadde sluttet der begynte jeg i jobb som praktikant i Netsense software services i Skien. Det går det mye tid til styling av nettsider og apper i css, bootstrap, html og xml. Appen vi lager i firmaet er veldig spennende. Mer om den på http://www.softwareservices.no/. Jeg har også begynt å se på kart i OpenLayers, som er en viktig del i vår app. I kontakt-siden kan du se kartet vi bruker. Det er et kart som lar seg programmeres i javascript og styres på avansert nivå.
Jeg har også laget en del prosjekter på privat basis. De kan sees på github eller på appzone-siden.